Kodukord

Valga avatud noortekeskuse kodukord

  • Sisenedes noortekeskusesse teretan viisakalt töötajaid ning panen enda nime kirja valvelauas.

  • Olen viisakas nii enda kui teiste vastu. Ma ei kasuta ebasündsaid sõnu.

  • Hoian puhtust noortekeskuse ruumides ja selle territooriumil.

  • Hoian asju, millega mängin, sest tahan homme jälle mängida.

  • Noortekeskuses ja selle territooriumil ei tarvita alkoholi, tubakat ja muid mõnuaineid. Ei sisene majja joobnud olekus.

  • Külastaja vastutab tema kätte antud või tema poolt küsitud (endale või sõbrale) noortekeskuse inventari ja vara eest. Noortekeskuse varale tekitatud kahju tuleb kahjutekitanul endal hüvitada

  • Noortekeskuse töötaja on minu sõber ning ma täidan tema korraldusi.

  • Noortekeskus ei vastuta külastaja isikliku vara eest.

  • Probleemide, küsimuste ja ettepanekute korral pöörduda noortekeskuse juhataja või teiste noortekeskuse töötajate poole.

  • Kodukorra eiramise korral on noortekeskuse töötajatel õigus määrata korrarikkujale karistus Selleks võib olla noomitus, hoiatus või keeld teatud aja jooksul noortekeskuse külastamiseks.